IZMERE

Izmere opravljajo strokovnjaki našega podjetja običajno tako, da se pri novogradnji izmeri okno manjše za 2 cm od odprtine, pri vratih se na osnovi vodnega risa in dogovora s stranko o višini gotovega poda na vrata spodaj dodajo razširitveni profili, kar velja tudi za bočne in zgornje stranice pri oknih v primeru rolet oziroma podometnih rolet.
Pri menjavi starih oken se izmeri zunanja in notranja odprtina v zidu. Element je običajno za 1cm večji od zunanje odprtine v zidu, ker je navadno notranja odprtina večja, se dogovori za dodatne razširitve na okvirje ali pa se razlika obdela z gips ploščami.
Pri menjavi ne moremo odgovarjati za poškodbe zidu, saj so zaradi starosti in načina montaže starih elementov le te nepredvidljive.
Dogovori se odpiranje oken in vrat, izbere dekor enostranski ali obojestranski. Določi se tudi potek montaže, pri čemer stranka zagotovi dostop do objekta, parkirišče, el. priključek, potrebne odre, zaščitne ograje in ostale zadeve, ki zagotavljajo varnost in zdravje pri delu.

DEMONTAŽA

starih oken se opravlja tako, da se na spodnji stranici okvir okna dvakrat prereže s posebno žago, umakne ta odrezani kos, skupaj potegne leva in desna okvirja, ki se odrežeta na polovici. Ko se odstrani odrezani kos, se ostali okvir potegne proti tlom in prav tako prereže zgornja stranica. S tem in odstranitvijo odpadnega materiala izven objekta oziroma odvoz po predhodnem dogovoru je demontaža končana. Seveda pride večkrat do tudi do kakšnih zapletov, ko so stara okna sidrana z raznimi žeblji, žico oziroma jeklenimi profili oziroma so stara okna vgrajena brez ustreznih preklad. Vendar tudi to izkušeni monterji rešijo.

Po grobem čiščenju prostora sledi montaža elementov kot pri novogradnji. V primeru obdelave zidu (špalet) z mavčnimi oblogami se to opravi pred fino nastavitvijo elementov in namestitvijo pololive (kljuke) in pokrovčkov za odvodnjo.

MONTAŽA

Odlično zvočno ter toplotno izolacijo in zrakotesnost vgrajenega okna lahko zagotovimo samo s pravilno in kvalitetno vgradnjo. Prednosti naše montaže so v kvalitetni vgradnji novega okna, vključno s potrebnimi notranjimi zaključnimi deli (obdelavo špalet do pleskarskih del) in ustrezno zaščito prostorov. Monterji svoje delo opravijo hitro strokovno, glavni cilj pa jim je zadovoljstvo strank.

Pred meritvami in še posebej pred vgradnjo mora stranka zagotoviti vodni ris, ki določa višino gotovega poda.

Montaža se začne z raznosom elementov.
Okna se postavijo v zidno odprtino na pravilno višino in globino ter linijo glede na ravnino zidu.
Okna se privijačijo s posebnimi vijaki v posebno na to predvideno mesto na okvirju, ki ni v stiku z jekleno ojačitvijo, kar preprečuje vstop vlage v prostor z ojačitvijo. Okna se zatesnijo z ekspanzijsko tesnilno maso.
Namestitev kril.
Montaža pololive in ostalih okenskih elementov.
Kontrola nastavitve okna, namestitev odvodnih pokrovčkov.
Primopredaja in podpis primopredajnega zapisnika.
Napotki za uporabo in vzdrževanje, katere prejmete tudi z računom po pošti.
Poleg opisane klasične montaže je možna tudi tako imenovana RAL montaža, za katero pa mora stranka pred meritvami zagotoviti fino obdelavo odprtin.

PVC IN ALU STAVBNO POHIŠTVO

PVC IN ALU STAVBNO POHIŠTVO zaradi svojega izrednega tesnenja zahtevajo drugačen način prezračevanja prostorov, saj v primeru, da oken ne odpiramo dovolj pogosto (vsaj 3x dnevno po 10 minut) pride do premajhne izmenjave zraka v prostoru, kar lahko povzroči nabiranje kondenzirane pare na notranji strani elementov.

Čiščenje oken je možno z vsemi obstoječimi čistili, razen s čistili v prahu, ki lahko povzročijo površinske poškodbe.

Pri zidarskih delih je potrebno zaščititi elemente z zaščitnim trakom in se izogibati dotikov z ostrimi predmeti oz. materiali.

Priporočamo mazanje okovja vsaj 1x letno s strojnim oljem na vseh gibljivih delih.

ODSTRANJEVANJE ZAŠČITNE FOLIJE

Zaščitno folijo je potrebno takoj po montaži odstraniti, saj je kasneje to težje, ker se lepilo veže s PVC IN ALU profilom (npr. zaradi vremenskih vplivov). Folija je namenjena zaščiti med transportom oken in zaščiti pri montaži.

ODPIRANJE VENTUS na "KIP"

Pri odpiranju na ventus prihaja pogosto do napake v načinu odpiranja. Ko želimo okno odpreti na kip, je potrebno pomakniti kljuko v začetni položaj. Velikokrat se namreč zgodi, da imamo okno že odprto po horizontali, nato pa le obrnemo kljuko v položaj za odpiranje na ventus. V tem trenutku se krilo okna na treh straneh sname iz okovja.

NAVODILA ZA UPORABO VRAT Z VEČTOČKOVNIM ZAPIRANJEM

Zapora Europa Secury R4 spada med tako imenovane Varnostne vratne zapore s posluževanjem preko kljuke.
Kot že samo ime zgovorno pove, gre za varnostno zaporo, katere prvotni namen je zagotavljanje pasivne varnosti premoženja in ljudi, obenem pa tudi omogoča zatesnitev vrat.
Zapora je sestavljena iz sredinskega ohišja in pogonske čelne letve. Na čelni letvi so pritrjeni štirje okrogli zapiralni čepi, ki se pomikajo v vertikalni smeri. Sredinsko ohišje skriva mehanizem, ki poganja zapiralne čepe. Iz mehanizma skozi sredino čelne letve izstopata tudi vpad zapore, ki skrbi, da vrata, ki so primaknjena k podboju, tam tudi ostanejo, in zapah, ki služi za zaklepanje vrat.
Zapiralni čepi služijo temu, da se vratno krilo tesno prilega k podboju, za kar na podboju vrat potrebujemo še sredinsko zapiralno pločevino in štiri zapiralne ploščice.

Princip odklepanja in zaklepanja vrat, opremljenih z zaporo Secury Europa R4 je naslednji:

Zaklepanje: primemo za kljuko in jo pomaknemo iz vodoravnega položaja za 45 stopinj navzgor. S tem pomikom dosežemo, da se zapiralni čepi na zapori pomaknejo v vertikalni smeri in se zataknejo za zapiralne ploščice na podboju. Po opravljenem koraku se kljuka samodejno vrne v vodoravni položaj. V tej fazi je tudi že zagotovljeno zatesnitev vrat. Da bi bila vrata tudi zaklenjena, pa moramo še obrniti ključ v cilindričnem vložku. S tem dosežemo, da kljuke ni več moč premakniti. S tem je zagotovljena tudi varnostna funkcija vratne zapore.

Odklepanje: poteka v obratni smeri. Najprej obrnemo ključ v cilindričnem vložku v obratni smeri kot pri zaklepanju. V tem trenutku ostaja zatesnitev vrat še ohranjena. Vrata so odprta šele v trenutku, ko kljuko pomaknemo iz vodoravnega položaja za 45 stopinj navzdol.

Za optimalno prileganje krila na podboj so določeni elementi vratne zapore premakljivi:

Zapiralni čep na letvi je pritrjen na steblu, ki je nasajeno izven sredine vrtišča čepa. Z obračanjem čepa s pomočjo Inbus ključa dosežemo, da je čep za +/-1 mm oddaljen od središča čelne letve. S tem lahko reguliramo prileganje.
Vpadnica na zapiralni pločevini je pomična in s tem nastavljiva ter ravno tako omogoča optimalni sedež vpada vratne zapore.

TOPLOTNA PREHODNOST

Ko govorimo o lastnostih PVC IN ALU oken, se vedno srečamo s pojmom toplotne prehodnosti. Toplotno prehodnost okna označimo z UW, izražamo pa v W/m2K. Pove nam, koliko toplote (W) prepusti okno na m2 površine pri temperaturni razliki 1K (oz. 1°C). Čim manjša je vrednost toplotne prevodnosti, tem boljši toplotni izolator je material. Faktor toplotne prehodnosti oken je sestavljen iz naslednjih parametrov:

Toplotna prehodnosti okvirja okna Uf,
toplotne prehodnosti stekla Ug,
linearnega koeficienta toplotnega prehoda yg in
vidnega obsega stekla – dolžine zasteklitve lg.
Večji delež stekla, v primerjavi s celotno površino okna, pomeni boljšo toplotno izolativnost, kar pomeni, da imajo večja okna nižji faktor toplotne prehodnosti oz. so boljši toplotni izolator. Če povežemo toplotno prehodnost z zvočno izolativnostjo – toplotna prehodnost mora biti čim manjša, zvočna izolativnost pa čim večja. Čim manjša toplotna prehodnost okvirja pa ni pomembna samo zaradi toplotnih izgub, temveč tudi zaradi zmanjšanja nevarnosti, da bi na njih prišlo ob hladnem vremenu do nezaželene kondenzacije vlage iz zraka. Toplotna prehodnost oken :

dvojna zasteklitev (4/16/4) – Ug=1,1; Uf=1,2
trojna zasteklitev (4/12/4/12/4) –Ug=0,7; Uf=0,9

ZVOČNA IZOLATIVNOST

Ker nova okna odlično tesnijo, ob njih ni kroženja zraka. Zaradi (običajno) visoko toplotno zaščitne zasteklitve (nizek koeficient k), obstaja majhna razlika med temperaturo prostora in temperaturo na notranji strani stekla. Tudi zaradi tega je kroženje zraka ob oknu minimalno in zračenja prostorov preko zaprtega okna ni. Tudi najkvalitetnejše izolacijsko steklo se bo nujno orosilo, če bo v prostoru preveč vlage. V vsakem gospodinjstvu nastane ob kuhanju, kopanju in sušenju perila veliko vodne pare. Tudi človek preko dihanja doprinese k tej vlagi. Zaradi teh dodatnih količin vlage nastane v prostoru tolikšna relativna vlažnost, da lahko pride do kondenzacije. Zato se mora to odvečno vlago s pomočjo zračenja odstraniti. V nasprotnem sicer tvegamo, da bo vlaga v obliki plesni povzročila škodo na pohištvu ali na gradbenih elementih. Zato moramo nova okna, pri katerih zaradi dobrega tesnjenja ni naravnega zračenja, redno odpirati. Navodila za pravilno zračenje:

Zjutraj vse prostore (posebej kopalnico in spalnico) zračimo 20-30 minut
Po potrebi preko dneva, če je možno s prepihom, več krat prezračimo prostore. To počnemo posebno po končanem kuhanju ali kopanju.
Med zračenje okna ne odpiramo le na pregib, temveč na široko. Na ta način bomo ob enakem učinku zračenja imeli pol manjšo izgubo energije.
Med zračenjem zaprimo dovod ogrevalne energije.
Po možnosti ogrevajmo vse prostore enakomerno. Nočna temperatura naj ne bo za več kot 5° C nižja od dnevne. Na ta način preprečimo, da bo vlaga na ohlajenih površinah kondenzirala.
S pravilnim zračenjem bomo prihranili energijo, ustvarili prijetno in zdravo klimo, ter preprečili nastanek škode.

GARANCIJA IN ODPRAVA NAPAK

Stranka je dolžna vzdrževati in uporabljati izdelke po navodilih proizvajalca in dobavitelja, v nasprotnem primeru ne more uveljavljati kakršnihkoli zahtevkov.

GARANCIJA:
– PVC in ALU sistem: 10 let (obstojnost barve),
– steklo proti zarositvi: 5 let,
– rolete, komarniki, žaluzije, police, pololive, okovje: 1 leto

Ne odgovarjamo za morebitne poškodbe rolet pri PREMONTAŽI. Na žvenketanje medstekelnih križev, termični lom stekla in korozijo na refleksnih steklih NI garancije.

V primeru spora glede kvalitete materialov se uporabljajo smernice za vizualno ocenjevanje PVC in ALU profilov in smernice za vizualno ocenjevanje stekla.
Odprava reklamacije se lahko vrši na objektu samem, oziroma se po potrebi izvede v proizvodnem obratu (delavnici).
V garancijo ne sodi naknadna nastavitev elementov. Prav tako garancija ne vključuje odpravo napak, ki se pojavijo zaradi nepravilne uporabe PVC in ALU stavbnega pohištva (zapiranje in odpiranje večjih elementov z eno roko, zapiranje na silo …). Stranka garancijo uveljavlja pisno s točno navedenimi napakami in priloženim računom. Če je reklamacija utemeljena, smo zavezani napako odpraviti v zakonskem roku 45 dni. V primeru neopravičenega obiska serviserja se zaračunajo ura dela in stroški prihoda.
Pri PVC in ALU stavbnem pohištvu kot tudi pri polknih ne priznavamo reklamacije, katere povzroči veter ali drugi vremenski vplivi (posedanje elementov, poškodbe …).
V primeru reklamacij in okvare izdelka drugega proizvajalca je le – ta odgovoren za popravilo in odpravo napake v navedenem garancijskem roku.
Garancijska doba velja od dneva montaže oz. nakupa.

Čas, v katerem proizvajalec zagotavlja nadomestne dele, je 3 leta po preteku garancijske dobe.